دفتر فروش تلفنی
1395/5/18 دوشنبه

رئیس ارشد طرح و برنامه کیترینگ

 
رئیس ارشد طرح و برنامه کیترینگ
  • تلفن
    46624606 21 98+
  • دورنگار
    46628465 21 98+
  • پست الکترونیک
    moenian@iranair.com
.