دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج

1398/6/16 شنبه

برنامه بازگشت حجاج بیت الله الحرام به کشور با پروازهای هما  در روز هفدهم  شهریور     

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" برنامه پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام  از فرودگاه مدینه به فرودگاه های تبریز،مشهد و حضرت امام (ره ) در روز هفدهم شهریورماه سال جاری به شرح ذیل اعلام می شود.
مدینه-مشهد
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به مشهد
1571 19185-19191 15:55
مدینه-تبریز
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به تبریز
1551 11038-11064 07:45
مدینه-فرودگاه حضرت امام (ره)
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام (ره)
1555 17306-17315 09:30
1559 17293-17315-35033 11:30
1569 17293-41001 02:30 بامداد روز هجدهم شهریور
1563 17298-49001 04:15 بامداد روز هجدهم شهریور
1567 41001-17293-49008 17:45
  شایان ذکر است خانواده حجاج گرامی برای دریافت اطلاعات مربوط به روز و ساعت پروازهای بازگشت حجاج به کشور می توانند به سایت haj.iranair.com مراجعه نمایند همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"هما" برای دسترسی حانواده های گرامی به اطلاعات پروازهای بازگشت حجاج به کشور ،شماره تلفن های پاسخگویی در مراکز استان ها ی خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی و تهران را به شرح ذیل  اعلام  می نماید.
ایستگاه پروازی شماره تلفن های پاسخگو
فرودگاه مشهد 33003134-33003230-051
فرودگاه تبریز 09148419007-09352131820
فرودگاه حضرت امام (ره) 46625151-021-  09122997108 -09121132540
 
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ