دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1398/8/28 سه شنبهافزایش پروازهای بین استانی خراسان رضوی

جهرم به مشهد جدیدترین مسیر داخلی هما

 
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از تاریخ 6 آذر ماه سال جاری به فرودگاه جهرم پرواز می کند.
به گزارش روابط عمومی "هماپرواز جهرم به مشهد از 6 آذر ماه در روزهای چهارشنبه هر هفته با شماره پرواز 3458  در ساعت 11 و40 دقیقه از فرودگاه جهرم به مقصد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد انجام می  شود. این پرواز در ساعت 14 و20 دقیقه وارد فرودگاه مشهد مقدس خواهد شد.
بازگشت پرواز مشهد به جهرم، در روزهای پنج  شنبه هر هفته، از فرودگاه مشهد به مقصد فرودگاه جهرم انجام می شودکه این پرواز با شماره پرواز 3359 درساعت 11 و15 دقیقه از فرودگاه مشهد مقدس انجام و در ساعت 14 و 10 دقیقه در فرودگاه جهرم به زمین می نشیند. پرواز جهرم به مشهد و بالعکس با استفاده ازهواپیمای مدرن ATR   انجام می شود.
گفتنی است با ورود هواپیماهای ATR به ناوگان "هما" وتوجه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به گسترش پروازهای استانی، پرواز مستقیم از تهران به مقصد جهرم  در روز 25 آذرماه  سال 1396 با هواپیمای ATR انجام شد.با توجه به وجود مراكز دانشگاهي، نظامي، نيروگاه سيكل تركيبي، منطقه ويژه اقتصادي جهرم و تردد سرمایه گذاران در این منطقه، برقراری این پرواز تاثیر بسزایی در رشد اقتصادي جهرم  داشته است.
 
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ