دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1397/6/10 شنبهتهران- بندرعباس-اصفهان- کرمان

برنامه پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام در روز شنبه 10 شهریور97

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، برنامه پروازهای عملیات برگشت حج تمتع 97 این شرکت در تاریخ10شهریور ماه جاری که به ایستگاه های تهران(فرودگاه امام)، اصفهان، کرمان و بندرعباس انجام می شود، به شرح زیر اعلام می گردد:
ردیف شماره پرواز مبدا مقصد ساعت انجام پرواز ساعت رسیدن شماره کاروان های روی پرواز
1 1577 جده تهران 12:20 17:10 49003
49001
17035
17036
2 1579 جده تهران 18:40 23:30 17046
31013
3 1585 جده تهران 20:50 01:40 بامداد یکشنبه اعلام نشده
4 1583 مدینه بندرعباس 14:00 18:00 32019
32018
5 1587 مدینه بندرعباس 02:05بامداد یکشنبه 06:05 بامداد یکشنبه 32123
32019
6 1593 مدینه کرمان 08:30 12:50 26009
26013
26043
7 1589 مدینه اصفهان 21:30 01:20بامداد یکشنبه 13006
13045
8 1581 مدینه اصفهان 23:30 03:20بامداد یکشنبه 49008
13006
13825
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ