دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1397/2/30 يكشنبه

پذيرش داوطلب شركت در دوره آموزش آزاد تايپ هواپيما (ويژه مهمانداران)

 
 بدينوسيله به اطلاع مي رساند مركز آموزش عمليات پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" در نظردارد دوره هاي آموزش آزاد تايپ A 320  ويژه مهمانداران برگزار نماید.

    مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :
1-    اصل و كپي مدرك مهمانداري هواپيما از مراكز آموزشي مورد تاييد هواپيمايي كشوري(مدارك دانشگاه علمي كاربردي تا تاريخ 01/01/1396 مورد تاييد است).
2-    اصل و كپي فيش بانكي واريزي به مبلغ 3/900/000 ريال به حساب شماره  0105705989006  به نام هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران  نزد بانك ملي ايران جهت آموزش تايپ هواپيما
3-    اصل و كپي فيش بانكي واريزي به مبلغ 2/500/000 ريال به حساب شماره 0105705989006 به نام هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران  نزد بانك ملي ايران جهت آموزش ايمني عمومي
تبصره: داوطلباني كه مدرك مهمانداري و يا يكي از تايپهاي هواپيما را از مركز آموزش عمليات هواپيمايی  جمهوري اسلامي ايران "هما" اخذ نموده اند، از بند 3 ثبت نام معاف هستند.
4-    اصل و كپي فيش بانكي واريزي به مبلغ 000/ 600 ريال به حساب شماره 2176819001001  به نام خزانه داري كل  نزد بانك ملي ايران جهت صدور گواهينامه از سازمان هواپيمايي كشوري در صورت قبولي در آزمون  پايان دوره 

تاريخ شروع كلاس ها  پس از تكميل ثبت نام و به حد نصاب رسیدن داوطلبان متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.

آدرس و تلفن: ادارات مركزي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران – ساختمان آموزش- ورودي 3 - آموزش خدمات پرواز –  اتاق06- واحد دانشجويي  تلفن : 46627446 - 46627901
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ