دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار هما

1396/12/20 يكشنبه

افتتاح مسیرهای پروازی جدید بین المللی هما درراستای گسترش شبکه پروازی

 
هم زمان با افتتاح مسیرهای مختلف داخلی بویژه به فرودگاههای مناطق کم برخوردار وگسترش شبکه پروازهای داخلی "هما" به مقاصدی چون شاهرود، جاسک، پارس اباد مغان، دزفول، رامسر، نوشهر، سنندج، جهرم وخوی شبکه پروازی بین المللی "هما" نیز درحال گسترش می باشد ومسیرهای باکو، بلگراد و تفلیس ازجمله جدیدترین مقاصد بین المللی "هما" هستند
پروازهای "هما" به بلگراد وتفلیس دو روز درهفته درروزهای شنبه وسه شنبه انجام می شود. پروازهای باکو هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" نیز درروزهای دوشنبه وپنج شنبه انجام می گردد.
 
.
آرشیو مطالب
نسخه قابل چاپ