دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخبار حج 96

1396/7/3 دوشنبه

برنامه پروازهای بازگشت حجاج به کشور با پروازهای هما در روز سوم مهر

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما" حجاج بیت الله الحرام در روز سوم مهرماه  سال جاری از فرودگاه مدینه به فرودگاههای حضرت امام (ره)،گرگان،ساری، بیرجند و زاهدان مراجعت می کنند.برنامه پروازهای بازگشت این فرودگاهها به شرح ذیل می باشد:

مدینه - فرودگاه حضرت امام (ره(
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه حضرت امام(ره)
1511 49001-17279-35206-35013-37161 18:15
1601 17750-22004-49014-49001-49008-49035-37153- 03:45 بامداد روز چهارم مهر
مدینه- گرگان
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه گرگان
1509 38007-38052 06:05
1513 38056-38049 11:30
1517 38027-38040 18:05
1519 38024-38055 21:55
مدینه-ساری
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه ساری
1507 30013-30179 04:35 بامداد
مدینه-بیرجند
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه بیرجند
1515 39013-39018-39017 17:00
1529 39017-39440 03:35 بامداد روز چهارم مهر
مدینه-زاهدان
شماره پرواز شماره كاروان ساعت ورود به فرودگاه زاهدان
1521 23015-23005-23008 15:20
1553 23008-23017 01:10 بامداد روز چهارم مهر

روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در مدت بازگشت حجاج به کشور با شماره تلفن 46625151 شبانه روز ،پاسخگوی سوالات هموطنان در خصوص روز و ساعت پروازهای بازگشت "هما"   می باشد
.
بيشتر