دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/8 شنبه

سرویس غذایی مسافران عادی

 

سرویس غذایی مسافران عادی
سرویس های مسافران بر حسب اطلاعات پروازی از جمله مسیر پرواز ، مدت زمان پرواز ، زمان ورود و خروج پرواز ، امکانات هواپیما و بازتاب نظرات مسافران و علایق آنها برنامه ریزی می گردد . بر این اساس تنوع سرویس های مورد تهیه از تعدد قابل ملاحظه ای در کیفیت و کمیت برخوردار می باشد . به منظور رضایتمندی بیشتر مسافرین محترم اخیرا" کیترینگ هما اقدام به ارائه سرویس غذای گرم و اسنک گرم در مسیر های پروازی با مدت زمان بیش از یک ساعت نموده است .
.