دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
1394/12/8 شنبه

سرویس غذایی هما کلاس

 

سرویس غذایی هما کلاسدر پروازهایی که هواپیما دارای صندلی مخصوص مسافرین هماکلاس می باشد، به مسافران این گروه سرویس های ویژه ای از ابتدای پروازو در طول پرواز ارائه می گردد .کلیه سرویس های غذایی این گروه از مسافران مطابق با استانداردهای ویژه و با برخورداری از مهارت و سلیقه خاص در طیف متنوعی تهیه می شود.

از جمله امکانات متناوب سرویس های هما کلاس :
.