دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 پروازهای داخلی هما از کدام فرودگاه انجام میگیرد؟
 کلیه پروازهای داخلی هما از ترمینال 2 واقع در فرودگاه مهرآباد انجام میگردد و مسافر موظف می باشد یک ساعت و نیم قبل از پرواز در ترمینال فرودگاه حضور داشته باشد.