دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
يكشنبه 23 خرداد 1395 آیا هزینه تغییر تاریخ یا استرداد ثابت است؟
 خیر ، با توجه به تعدد کلاسهای نرخی، هزینه های فوق در هر کلاس متفاوت میباشد.
دفاتر خدمات مسافرتی موظف به آگاه کردن مسافر نسبت به هزینه های فوق میباشند.