دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا امكان عقد قرارداد جهت استفاده از نرخ‌هاي ارزان‌تر وجود دارد؟

بله از طريق تماس با مديريت فروش بار "هما" ، در صورت امكان چنين قراردادهايي با شرايط خاص منعقد مي‌گردد.