دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا امكان حمل جسد با هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما وجود دارد؟ بله، اين امر مستلزم انجام تشريفات قانوني  مي باشد، براي دريافت اطلاعات بيشتر لطفا ً با دفاتر پذيرش بار تماس حاصل فرماييد.