دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 به چه طریق می‌توان به اطلاعات بیشتری در خصوص حمل بار هوایی توسط هما دسترسی یافت؟
ارسال کنندگان بار می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط حمل بار با دفاتر و نمایندگی‌های "هما" در داخل و خارج کشور از طریق شماره تلفن‌های ذیل تماس حاصل فرمایند:
توسعه فروش بار
 46625694 21 98 +
تخصیص جای بار
 46628931 21 98 +
صادرات داخلی بار
 46628856 21 98+
صادرات خارجی بار
 51005137 21 98+
واردات خارجی بار
 44643034 21 98+
چارتر بار
46625698 21 98+
فروش پست
  5- 46625164 21 98+