دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا هواپيمايي جمهوري اسلامي ايــــــــــران هما بارغير همراه(CARGO) پذيرش و حمل مي نمايد؟

بله هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر حمل بار با هواپيماهاي مسافري خود، با استفاده از ناوگان هواپيماهاي باري خود قادر به حمل بارهاي مختلف به اكثر نقاط دنيا مي باشد.