دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا امكان تخصيص جاي بار از مبدأ تا مقصد نهايي پيش از تحويل محموله وجود دارد؟ بله، از طريق تماس با واحد تخصيص جاي بار يا دفاتر و نمايندگي‌هاي فروش بار "هما" در داخل و خارج از كشور اين امر ميسر است.