دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 درصورت حمل كالاهاي شكستني، چه تدابيري بايد لحاظ گردد هنگامي كه به عنوان جامه دان تحويل كانتر پذيرش گردد مي بايست داراي بسته بندي مناسب و استاندارد باشد. در غير اين صورت شركت هواپيمايي هيچگونه مسئوليتي درخصوص آسيب بسته بعهده نخواهد داشت. اما چنانچه بسته به واحد بار هما تحويل داده وبارنامه براي آن صادر گردد مشمول بيمه مي شود.