دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 17 فروردين 1392 قابل توجه مسافرين

مسافر گرامي
به منظور رعايت نكات ايمني از قرار دادن انواع مايعات از قبيل روغن، سركه و . . . كه باعث آسيب ديدگي محتويات جامه دان خود و ساير مسافرين مي گردد، خودداري فرماييد.
كليه خطوط هواپيمايي از جمله هما هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقود شدن اقلام با ارزش (جواهرات، وجه نقد، مدارك شناسايي و . . . ) در جامه دان هاي پذيرش شده نخواهند داشت. لذا توصيه مي گردد  اينگونه اقلام را درون كيف دستي همراه خود به داخل كابين برده يا با مراجعه به واحد پذيرش بارجهت راهنمائي در خصوص مراحل بيمه نمودن اقلام خود اقدام نمايد.