دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافران مبتلا به آسم چيست؟

مسافران مبتلا به آسم بدون نياز به مجوز پزشكي "هما" پذيرفته مي شوند و چنانچه نياز به اكسيژن داشته باشند بايد به خدمه  پرواز اطلاع دهند.