دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 محدوديت پذيرش مسافراني كه جراحي زيبايي انجام داده اند چگونه است؟

مسافراني كه جراحي زيبايي پوست و مو، جراحي هاي ناحيه گونه، ابرو و ليزرهاي پوستي انجام داده اند در صورتي كه نياز به مراقبت پزشكي و خدمات اضافه در طول پرواز نداشته باشند، پذيرفته مي شوند.